Stimate vizitator,

Acest website, www.leka-leka.ro, este proprietatea SHOPLEKA SRL, persoană juridică română, cu sediul în Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 17, ap. 2, jud Vrancea, înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/522/2021, CUI 44232240, telefon: 0740141901,    e-mail: info@leka-leka.ro denumită în continuare „SHOPLEKA SRL”.

Accesul și utilizarea acestui website se face sub autoritatea termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul document. Navigarea pe acest site presupune acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile impuse, vă rugăm să încetați accesarea website-ului www.leka-leka.ro.

Pentru utilizarea funcțiilor ”creează cont” și ”abonare newsletter”, precum și pentru plasarea de comenzi online este necesar să ne furnizați date cu caracter personal pe care SHOPLEKA SRL le va procesa în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene aplicabile, în condițiile prezentate în prezentul document.

 TERMENI ȘI CONDIȚII 

 1. Website-ul www.leka-leka.ro este un site de prezentare generală a societății SHOPLEKA SRL și a produselor și serviciilor comercializate de către aceasta. Informațiile disponibile pe website sunt actualizate periodic. Cu toate acestea, SHOPLEKA SRL nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații eronate sau lipsite de acuratețe. Pentru a evita orice dubiu referitor la acuratețea sau actualitatea informațiilor prezentate, vă recomandăm să vă adresați societății prin e-mail.
 1. Leka-Leka este marcă înregistrată proprietatea SHOPLEKA SRL. Toate denumirile produselor și serviciilor și reprezentările grafice ale acestora sunt mărci înregistrate ale SHOPLEKA SRL sau ale partenerilor SHOPLEKA SRL. Orice reproducere sau utilizare neautorizată ale acestora este interzisă și constituie încălcări ale dispozițiilor legale.
 1. Dreptul de copyright asupra informațiilor, imaginilor, clipurilor video și textelor prezentate pe acest website aparține SHOPLEKA SRL sau partenerilor SHOPLEKA SRL. Niciun element prezentat sau produs achiziționat de pe acest website nu poate fi modificat și/sau reprodus parțial ori integral, stocat ori transmis către terți, în lipsa acordului scris al SHOPLEKA SRL sau partenerilor săi.
 1. SHOPLEKA SRL poate actualiza oricând informațiile prezentate pe website sau prezentul document referitor la termenii și condițiile de utilizare, fără o notificare prealabilă în acest sens.
 1. SHOPLEKA SRL nu va fi ținut responsabil pentru prejudiciile directe sau indirecte cauzate ca urmare a navigării pe acest website și utilizării informațiilor prezentate pe website, a imposibilității temporare ori permanente de accesare a website-ului, a unor acțiuni neautorizate ale unor terțe persoane asupra website-ului.
 1. SHOPLEKA SRL nu va fi ținut responsabil pentru prejudiciile directe sau indirecte cauzate ca urmare a descărcării oricăror fișiere, documente de pe acest website, incluzând, fără a se limita la: eventuale distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care se accesează website-ul, pierderi de date.
 1. Informațiile personale puse la dispoziția SHOPLEKA SRL pentru a accesa anumite informații online sau pentru a vă crea un cont de utilizator, sunt protejate în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 și Regulamentul (UE) nr. 2016/679. Prin completarea formularelor online și selectarea butonului „Sunt de acord” vă exprimați în mod expres și neechivoc acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal astfel furnizate, în scopurile menționate mai jos.

SHOPLEKA SRL prelucrează următoarele date cu caracter personal în scopul aducerii la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin ca urmare a încheierii contractelor la distanță cu Dumneavoastră: nume, prenume, adresă de livrare, date de facturare (inclusiv CNP), număr de telefon, date bancare (pentru plățile realizate online). SHOPLEKA SRL prelucrează în scopuri de marketing și promovare a produselor comercializate doar adresa dvs. de e-mail. SHOPLEKA SRL va prelucra datele cu caracter personal până la momentul retragerii consimțământului Dvs., care poate fi exprimat direct sau implicit (prin ștergerea contului creat pe site-ul www.leka-leka.ro sau prin dezabonarea de la newsletter). SHOPLEKA SRL nu va transmite datele Dvs. cu caracter personal către terți, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru livrarea produselor – respectiv către societăți de curierat sau servicii poștale.

Pe toată durata prelucrării datelor cu caracter personal, aveți dreptul să ne solicitați accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, inclusiv prin punerea la dispoziție a unei copii a acestor date, dreptul să ne solicitați rectificarea datelor, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete; dreptul de a solicita ștergerea datelor; dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs.; dreptul de a nu fi vizat de o decizie bazată pe prelucrarea automată a datelor; dreptul de a formula plângeri referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, fie către SHOPLEKA SRL, la datele de contact din preambulul prezentului document, fie către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

 1. Vizitatorii persoane fizice care achiziționează produse online folosind website-ul www.leka-leka.ro se bucură de toate drepturile prevăzute de legislația în materia protecției consumatorilor la încheierea contractelor la distanță. În acest sens, consumatorii au drept de retragere din contractul încheiat la distanță în termen de 14 zile de la data livrării produselor achiziționate de pe www.leka-leka.ro. Pentru exercitarea acestui drept, este necesar să vă adresați în scris, în termen de maximum 14 zile de la data livrării produselor, societății SHOPLEKA SRL, fie prin e-mail, de la adresa cu care sunteți înregistrat și ați efectuat comanda pe www.leka-leka.ro, fie prin poștă, la adresa SHOPLEKA SRL precizată în preambulul prezentului document. Pentru a fi validă, solicitarea de retragere trebuie să fie formulată explicit și neechivoc, și trebuie să conțină numărul de referință al comenzii, denumirea produselor ce fac obiectul contractului încheiat la distanță, sau orice element care să permită identificarea contractului vizat.
 1. În termen de maximum 14 zile de la data comunicării intenției de retragere, consumatorul are obligația de a returna către SHOPLEKA SRL produsele ce fac obiectul contractului încheiat cu consumatorul, în aceeași stare în care acestea au fost livrate.

Consumatorul va suporta cheltuielile de returnare a produselor. SHOPLEKA SRL va returna consumatorului care și-a exercitat în mod legal dreptul de retragere, sumele plătite, folosind aceleași modalități de plată utilizate de consumator la achiziționarea produselor. SHOPLEKA SRL nu va restitui costurile suplimentare de livrare, în cazul în care consumatorul a ales un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de SHOPLEKA SRL, respectiv livrarea prin intermediul Poștei Române.

Produsul  exceptat de la returul in 14 zile este cel confecționat după specificațiile indicate de consumator (brodare nume, inițiale, modificari culori si dimensiune produs, prod etc).

Prin comanda personalizată se acceptă că nu există retur in 14 zile, ci doar garanție conform legii (pentru defecte)

 1. Achiziționarea produselor de pe www.leka-leka.ro implică crearea unui cont de utilizator furnizând date cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal. SHOPLEKA SRL nu va comunica niciunei terțe persoane datele cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal furnizat la momentul creării contului. Codul numeric personal va fi prelucrat exclusiv în scopul încheierii valabile a contractului la distanță și pentru emiterea facturii aferente produselor comandate. SHOPLEKA SRL nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care utilizatorul furnizează date de identificare false ori adrese de livrare eronate.
 1. Prezentul document este guvernat de legea română. Drepturile persoanelor care vizitează website-ul SHOPLEKA SRL nu sunt limitate de dispozițiile cuprinse în prezentul document, ele completându-se cu dispozițiile legale relevante.

Prezentul document a fost actualizat la și este valabil începând cu 1 ianuarie 2022.